Dette er et populært sted at stoppe kanoturen. Hvis i ønsker at sejle videre herfra, skal i flytte kanoerne gennem tunnelen under Ringvejen.

Here you have the opportunity to stop – If you want to paddle further down the river, you have to carry the canoe under the road via the tunnel.

Der findes vogne til dette på pladsen til formålet. / There are trolleys to move the canoe under the road.
Hvis de ikke er på denne side af ringvejen, befinder de sig på modsatte side. / The trolleys often stand down by the river on the other side of the road

Landgangsbro finder i på modsatte side som TV- Midt/Vest. / Landing bridge on the opposite side as the TV station.

For at finde pladsen kan du se kort her under ved at følge linket. / To find the place you can see the map below by following the link.

(GÅ TIL KORT HER)  (CLICK TO SEE MAP)

Vandkraftsøen

Vandkraftsøen er et lille lukket område. Det anbefales, i forhold til jeres sikkerhed, at i altid sejler tæt på kanten. Vær opmærksom på, at der kan være kraftig trafik/aktivitet på søen. Derfor er det også kun tilladt at sejle på langs af søens venstre side.

The lake is a small closed area. It is recommended in terms of your safety  always paddle close to land. Keep in mind that there may be heavy traffic / activity on the lake, so it is only permitted to sail along the left side of the lake.

Det er ikke tilladt at opholde sig inden på robanen, som er mærkeret med bøjer. Der må aldrig padles tæt end 50 meter på vandkræftsværket ved ringvejen.

It is not allowed to stay inside the paddle area/stadium, which is marked with bows. Never paddle close then  50 meters at the watercraft at the big road.

Faciliteter

  • Vogne til transport af kanoer / trolleys to move the canoe

Pladstype

Pladsen er en start/stop plads.  / The place is a starting and stoping point.

Næste Plads / Distance to next rest area

Holstebro C (Kvickly rasteplads) , i,5km ca. 15 minutter sejlads.  / 1,5 km expected  15 minutes paddling.

 

Koordinat for Overbæring ved Vandkraftværket

WGS84 decimal (lat, lon) / 56.351226, 8.638857